Rvs-Cde  Raad van State
 

Procedure


In deze rubriek worden de procedures die gevolgd worden vóór de afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak van de Raad van State uiteengezet.

Aangezien de afdeling Wetgeving een adviesorgaan is, is er geen procedureregeling, anders dan bij de afdeling Bestuursrechtspraak.
Vermits alleen leden van de verschillende regeringen en voorzitters van de parlementaire vergaderingen de afdeling Wetgeving kunnen raadplegen, zijn de procedureregels vastgelegd in een circulaire van de Kanselarij van de Eerste Minister van 10 september 2004. Daarin staat wat  de brief met de adviesaanvraag moet bevatten:  het onderwerp ervan (wet- of verordeningstekst), de termijn waarbinnen om het advies wordt verzocht (5 werkdagen, 30 of 60 kalenderdagen of geen termijn) en de voorafgaande vormvoorschriften die vervuld moeten zijn naar aanleiding van de totstandkoming van de ontwerpen.

Wat de afdeling Bestuursrechtspraak betreft, worden hierna in het kort en niet-uitputtend de nietigverklarings- en de schorsingsprocedure uiteengezet, die iedere burger moet volgen wanneer hij een beroep instelt. De uiteenzetting kan niet los gezien worden van de procedureregelingen waarnaar wordt verwezen. Deze informatie wordt in de toekomst aangevuld en bijgewerkt.
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}