Rvs-Cde  Raad van State
 

Contact


Wetenschapsstraat 33
B-1040 Brussel

Stadsplan
Algemeen telefoonnummer: +32(0)2 234 96 11


Voor vragen over de procedure bestuursrechtspraak kan u terecht bij de griffie bestuursrechtspraak. U  kan ook de pagina procedure bestuursrechtspraak raadplegen.

Voor vragen over de stand van de rechtspraak kan u de juriDict-databank raadplegen.

Voor het opzoeken van specifieke arresten kan u het zoekformulier raadplegen.

Voor vragen over de stand van de wetgeving kan u de refLex-databank raadplegen.

Voor vragen over de adviesbevoegdheid van de afdeling wetgeving kan u de pagina procedure wetgeving raadplegen.

Voor vragen over wetgevingstechniek kan u de pagina wetgevingstechniek raadplegen.

Voor vragen over vacatures kan u de pagina vacatures raadplegen.

Voor internationale contacten: international@raadvanstate.be

Voor vragen aan de persmagistraat:

Raad
  • Pierre LEFRANC (N), +32 (0)2 234 31 22, +32 (0)479 98 15 51
  • Jurgen NEUTS (N), +32 (0)2 234 31 27, +32 (0)479 98 15 49
  • pers@raadvanstate.be

Auditoraat

De contacten met de persmagistraten van de Raad van State zijn uitsluitend voorbehouden aan journalisten en krantenredacties.

Voor informatie over de procedure die van toepassing is voor de afdeling bestuursrechtspraak, kunt u de pagina op onze website raadplegen die aan dit onderwerp is gewijd.

Partijen die informatie over een specifieke zaak willen inwinnen, worden verzocht contact op te nemen met de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak.Voor vragen die niet onder het voorgaande gebracht kunnen worden en voor opmerkingen over deze website: info@raadvanstate.be.


 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}