Rvs-Cde  Raad van State
 

Publicatie adviezen


De adviezen van de afdeling Wetgeving alsook de teksten waarop ze betrekking hebben, worden sedert 1 januari 2017 op deze website in digitaal formaat gepubliceerd in de taal waarin ze zijn gegeven.

Het tijdstip waarop het advies effectief wordt bekendgemaakt, is afhankelijk van de aard van de tekst die om advies is voorgelegd en van het gevolg dat aan die ontwerptekst is gegeven.

De bekendmaking gebeurt na de indiening van de betrokken tekst bij de wetgevende vergadering in het geval van voorontwerpen van wet, decreet of ordonnantie, van amendementen op een ontwerp of van een voorstel. Indien de afdeling Wetgeving voor het eerst pas om advies wordt verzocht nadat het voorstel of het amendement op een ontwerp bij de wetgevende vergadering werd ingediend, vindt de bekendmaking plaats op het ogenblik dat het advies wordt bezorgd aan de wetgevende vergadering die erom heeft verzocht.

Adviezen over ontwerpbesluiten worden bekendgemaakt nadat de betrokken tekst in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

De overige adviezen worden bekendgemaakt na de ontbinding van de Kamer van volksvertegenwoordigers (als het om adviezen gaat die aan de federale overheid zijn gegeven) of nadat de betrokken gemeenschap of gewest daarmee heeft ingestemd.

De adviezen uitgebracht vóór 1 januari 2017 zijn ook gepubliceerd maar zonder het ontwerp waarop ze betrekking hebben.

De publicatie van de adviezen wordt geregeld door:

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}