Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/11/2023 tot 30/11/2023BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


  • 69501 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Jeugdbeleid)
  • 72696 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
  • 73157 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Energiebeleid)
  • 73187 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
  • 73713 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
  • 73787 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
  • 73929 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Openbare werken en vervoer)
  • 74123 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
  • 74136 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
  • 74178 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
  • 74365 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
  • 74496 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
  • 74720 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
  • 74774 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


CF Communauté française


  • 72640 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
  • 73431 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
  • 73684 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
  • 73685 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
  • 73749 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
  • 73833 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
  • 74238 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté ministériel de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
  • 74239 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
  • 74331 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
  • 74385 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
  • 74387 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Mediadiensten)
  • 74390 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
  • 74441 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)


COCOF Collège Commission communautaire française


  • 73926 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
  • 74080 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Vorming e.a.)
  • 74081 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Vorming e.a.)


DG Duitstalige gemeenschap


  • 68066 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
  • 71256 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Justitiehuizen) [Deutsch]
  • 72437 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Mindervaliden) [Deutsch]
  • 74091 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Openbaarheid van bestuur) [Deutsch]
  • 74101 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e) [Deutsch]
  • 74160 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI)) [Deutsch]
  • 74240 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI)) [Deutsch]
  • 74421 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezinsbijslagen) [Deutsch]
  • 74589 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]


FR Federale regering


  • 70794 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
  • 70911 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Werk)
  • 71451 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
  • 72121 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 72317 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Buitenlandse zaken)
  • 72756 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
  • 72930 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Werk)
  • 73024 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 73054 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Strafprocesrecht)
  • 73169 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Energie)
  • 73175 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Werk)
  • 73193 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
  • 73402 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Werk)
  • 73442 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Politie)
  • 73471 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
  • 73591 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
  • 73681 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Leefmilieu)
  • 73690 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Overheidsopdrachten)
  • 73731 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
  • 73846 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
  • 73860 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
  • 73882 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 73910 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 73930 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
  • 73931 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
  • 73946 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
  • 73955 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wegverkeer)
  • 73958 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 73968 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
  • 73984 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
  • 73993 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 73999 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
  • 74003 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
  • 74047 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsbedrijven (economische))
  • 74089 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74098 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
  • 74174 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Leefmilieu)
  • 74183 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
  • 74201 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
  • 74227 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74254 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
  • 74256 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
  • 74262 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
  • 74265 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - openbare sector)
  • 74276 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
  • 74288 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Energie)
  • 74289 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74291 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
  • 74297 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Vennootschapswetgeving)
  • 74298 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
  • 74301 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
  • 74302 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
  • 74306 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74316 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74318 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Werk)
  • 74325 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Verzekeringen)
  • 74327 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
  • 74342 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
  • 74346 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
  • 74347 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Overheidsbedrijven (economische))
  • 74395 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
  • 74405 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
  • 74433 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74443 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
  • 74446 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74454 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
  • 74469 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
  • 74470 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
  • 74471 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
  • 74491 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Verkiezingen)
  • 74522 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74546 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
  • 74548 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74576 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Werk)
  • 74615 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74626 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74643 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74644 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verkiezingen)
  • 74649 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74650 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
  • 74686 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74737 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74740 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74760 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 74830 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
  • 74847 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


  • 73969 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
  • 74135 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
  • 74186 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


  • 73792 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Werk)
  • 73881 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Werk)
  • 74027 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 74039 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Werk)
  • 74249 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van wet - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
  • 74251 Advies & Ontwerp
  • (Amendement op een wetsontwerp - Verzekeringen)
  • 74523 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Organisatie federale overheid)
  • 74540 Advies & Ontwerp
  • (Amendement op een wetsontwerp - Politie)
  • 74541 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74542 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • 74595 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
  • 74596 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
  • 74611 Advies & Ontwerp
  • (Voorstel van bijzondere wet - Organisatie federale overheid)
  • 74612 Advies & Ontwerp
  • (Wetsvoorstel - Organisatie federale overheid)
  • 74617 Advies & Ontwerp
  • (Amendement op een wetsontwerp - Openbaarheid van bestuur)


PW Parlement Wallon


  • 74476 Advies & Ontwerp
  • (Proposition de décret conjoint de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


RW Région wallonne


  • 72759 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
  • 72824 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
  • 73047 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
  • 73289 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 73376 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
  • 73665 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
  • 73852 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
  • 73874 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
  • 73877 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
  • 73878 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
  • 73942 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - fiscaliteit)
  • 73980 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
  • 74033 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
  • 74050 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
  • 74051 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
  • 74116 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
  • 74118 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
  • 74120 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
  • 74127 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
  • 74128 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
  • 74290 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 74477 Advies & Ontwerp
  • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Financiën en begroting - fiscaliteit)
  • 74524 Advies & Ontwerp
  • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


  • 72968 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 73525 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
  • 73793 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
  • 73854 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
  • 73895 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 73923 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
  • 73966 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
  • 73992 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 73997 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
  • 74074 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
  • 74093 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
  • 74195 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
  • 74198 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
  • 74199 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
  • 74200 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
  • 74208 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Vorming e.a.)
  • 74233 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
  • 74235 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
  • 74360 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
  • 74372 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
  • 74377 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - D. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (art. 6bis BWHI))
  • 74380 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
  • 74417 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
  • 74424 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 74426 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 74427 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
  • 74453 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
  • 74459 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
  • 74463 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
  • 74488 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
  • 74506 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
  • 74512 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
  • 74581 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
  • 74616 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
  • 74621 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
  • 74622 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
  • 74623 Advies & Ontwerp
  • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Programmadecreten en -ordonnanties)
  • 74647 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
  • 74658 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
  • 74670 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
  • 74685 Advies & Ontwerp
  • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
  • 74796 Advies & Ontwerp
  • (Amendement op een ontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


VP Vlaams Parlement


  • 73920 Advies & Ontwerp
  • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Verkeersveiligheidsbeleid)
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}