Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/06/2023 tot 30/06/2023BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 71311 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71905 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71983 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72225 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72511 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Openbare werken en vervoer)
 • 72557 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 73219 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 73252 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73312 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 73396 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73450 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Rechten van de mens)
 • 73481 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 73482 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 73595 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)


CF Communauté française


 • 72915 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72916 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73021 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 73281 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73302 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73445 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73496 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73510 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 73536 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73552 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 73195 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Ondergeschikte besturen) [Deutsch]
 • 73223 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 73492 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 71195 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 71288 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafrecht - sociaal strafrecht)
 • 71469 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 71484 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
 • 71764 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71928 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Consumentenbescherming)
 • 71929 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Consumentenbescherming)
 • 71935 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van wet - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 72070 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 72100 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 72505 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Rechten van de mens)
 • 72536 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
 • 72561 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 72570 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 72676 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 72703 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72791 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 72909 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Buitenlandse zaken)
 • 72925 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 72988 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 72990 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72995 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73002 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Organisatie federale overheid)
 • 73037 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 73067 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Rechten van de mens)
 • 73068 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 73077 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 73078 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 73110 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 73113 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 73177 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 73178 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73189 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Consumentenbescherming)
 • 73190 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Consumentenbescherming)
 • 73211 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 73215 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 73216 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73224 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 73240 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 73245 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 73248 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73276 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73304 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 73306 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 73326 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73328 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 73330 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73331 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73332 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73333 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 73338 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Civiele bescherming)
 • 73352 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sport e.a.)
 • 73354 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73356 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 73358 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 73359 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Politie)
 • 73363 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73365 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73366 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73367 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73368 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73377 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 73384 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73385 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73387 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 73409 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73411 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 73416 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73420 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 73425 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 73435 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
 • 73437 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73441 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Burgerlijk recht)
 • 73449 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 73451 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Notariaat)
 • 73464 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73465 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 73468 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 73472 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 73475 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73476 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73485 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 73489 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 73500 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 73501 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 73503 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 73546 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 73574 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 73625 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73627 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 73631 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 73635 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73637 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73640 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73659 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 73778 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 73811 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 71977 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 72160 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 72177 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Sport e.a.)
 • 72783 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72784 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73329 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 73458 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PCF Parlement de la Communauté française


 • 73355 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - Constitutieve autonomie (toepassing art. 118, § 2, en 123, § 2 GW) )


PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 72966 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van bijzondere ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Constitutieve autonomie (toepassing art. 118, § 2, en 123, § 2 GW) en volksraadpleging (toepassing art. 39bis Grondwet); bevoegde kamers: 2e en 3e)


PW Parlement Wallon


 • 73311 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 73342 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 73343 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 73344 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 73404 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 73406 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 73419 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 73473 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)


RW Région wallonne


 • 71545 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 72017 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 72572 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - toerisme)
 • 72813 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 72985 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 73052 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73072 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73073 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73111 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 73126 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 73131 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 73225 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73236 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 73300 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73314 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 73327 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 73422 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 72252 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72480 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72624 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 72782 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 72794 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72795 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 72845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 72895 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72900 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 72904 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 72926 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72961 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 73093 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 73102 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73149 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 73182 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 73199 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73251 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Sport e.a.)
 • 73255 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 73291 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 73303 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 73346 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73388 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 73417 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 73493 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 73518 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 73523 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 73551 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 73608 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 73689 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 73806 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


VP Vlaams Parlement


 • 73600 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 73861 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}